Δημοκρατία και πολιτεία στον Αριστοτέλη

εισαγωγή

Αλήθεια, μπορεί το  έργο των μεγάλων φιλοσόφων μπορεί να δείξει ένα δρόμο για να  υπερβούμε την τεραστίων διαστάσεων οικονομική, κοινωνική, πολιτική και σε τελευταία ανάλυση ανθρωπολογική κρίση; Και για να το εξειδικεύουμε το ερώτημα: Ο Αριστοτέλης και το έργο του «πολιτικά»[1], μπορούν να εμπνεύσουν ένα δρόμο εξόδου; Καταρχήν ως ένα φιλοσοφικό εργαλείο ανάλυσης της κρίσης  και δευτερεύοντος ως ένα πρακτικό πολιτικό εργαλείο.

Πρόκειται για ένα μάλλον ρητορικό ερώτημα, γνωρίζοντας πως το έργο του Αριστοτέλη στην πορεία του ιστορικού χρόνου, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα φιλοσοφικά, πολιτικά ακόμη και θεολογικά ερωτήματα.[2] Βέβαια από την άλλη η ιστορία δεν είναι η αναπαραγωγή του ίδιου, άρα ακόμη και το παλαιό κρασί- όσο καλό και αν είναι- πρέπει να μπαίνει σε νέο βαρέλι.

Μελετώντας το έργο «πολιτικά» του Αριστοτέλη και ιδιαίτερα εμμένοντας στην σχέση των πολιτευμάτων της Δημοκρατίας και της Πολιτείας, επιθυμώ και ευελπιστώ, να αναδείξω κάποιες φιλοσοφικές και πολιτικές προκείμενες που παραμένουν ακόμη και σήμερα σύγχρονες και αναγκαίες στο πολιτικό αναστοχασμό. Συμφωνώντας με την Αριστοτελική αντίληψη, πως η επιστήμη της πολιτικής είναι επί της ουσίας μια πρακτική επιστήμη.[3] Και το ζητούμενο παραμένει να αλλάξουμε τον κόσμο και όχι μόνο να τον ερμηνεύσουμε[4]. Γνωρίζοντας ταυτόχρονα πως η αλλαγή προϋποθέτει μια φιλοσοφική και επιστημονική εργασία.

Σε αυτή την εργασία μου στο πρώτο μέρος θα παρουσιάσω την περί πολιτευμάτων θεωρία του Αριστοτέλη, καθώς και την θεωρία του περί ορθών και παρεκβατικών πολιτευμάτων, αφού πρώτα δούμε πως ορίζει την έννοια πολίτης και πόλη.  Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσω την σχέση της πολιτείας με την δημοκρατία στο 4ο βιβλίο Στο τρίτο μέρος θα αναφερθώ στα σύγχρονα χαρακτηριστικά της θεωρίας περί πολιτευμάτων του Αριστοτέλη.  Και στον επίλογο θα παρουσιάσω  τα συμπεράσματα αυτής της μικρής εργασίας. Διαβάστε περισσότερα “Δημοκρατία και πολιτεία στον Αριστοτέλη”