το καλό, το κακό, η ιστορία και ο άνθρωπος της πράξης

Αν θεωρήσουμε πως οι «γλώσσες», τα «γλωσοπαίγνια» και οι «μορφές ζωής» στην οπτική του ύστερου Βιτγκενστάϊν, συνδέονται ή ακόμη στενότερα, από το πεδίο της πρακτικής ή από το πεδίο της πράξης. Πρόκειται με άλλα λόγια,  για την σύνδεση τους με το υλικό σύμπαν,  της παραγωγής και της αναπαραγωγής της ζωής. Υλικό- με την πλέον ανοικτή, σημασιολόγηση του όρου υλικό. Κατά συνέπεια αν μιλάμε για την ιδεολογία, την θρησκεία και το κράτος μιλάμε για τους υλικούς αύλακες που συνδέονται με την παραγωγή και την αναπαραγωγή της ζωής. Διαβάστε περισσότερα “το καλό, το κακό, η ιστορία και ο άνθρωπος της πράξης”