Οι δυναμικές της χειραφέτησης στα “Τετράδια του Μαρξισμού”

           

Στο περιοδικό «Τετράδια του Μαρξισμού» στο πρώτο τεύχος ο καλός σ Μπάμπης Συριόπουλος, προχωρεί σε μια παρουσίαση του βιβλίου μου,  επισημαίνοντας:  «πως παρά τις  αντιρρήσεις που μπορεί να έχει κανείς σε διάφορες απόψεις που διατυπώνονται στο βιβλίο, τα ζητήματα που ανοίγονται και τα ερωτήματα που μπαίνουν συμβάλλουν στον προβληματισμό για τους στόχους και τους δρόμους ενός σύγχρονου απελευθερωτικού εγχειρήματος». Και αυτό από μόνο του ,περικλείει μεγάλη τιμή, για το έργο και τον συγγραφέα του βιβλίου. Στην κριτική του παρουσίαση ο σ Μπάμπης Συριόπουλος επισημαίνει 3 ζητήματα που θα επιχειρήσω να απαντήσω: Διαβάστε περισσότερα “Οι δυναμικές της χειραφέτησης στα “Τετράδια του Μαρξισμού””