το Μαντζάτο , το σπίτι Μας

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στο χωρόχρονο, που οι αναπτυσσόμενες δυναμικές τον καμπυλώνουν σε τέτοιο βαθμό, δημιουργώντας τοπολογικές διπλώσεις . Τοπολογικές διπλώσεις, τοπολογικά αγκυλώματα, διακριτά στο βάθος του χρόνου, συχνά ως μύθοι, ως παραμυθίες, ως ιστορικά ανέκδοτα, ως στιγμές ρήξης μέσα στο χωροχρονικό συνεχές.
Μιλάμε για τις στιγμές που διαφορετικές γενιές, διαφορετικοί άνθρωποι έζησαν, βίωσαν μια κοινή, δυνατή, θερμή- σχεδόν ερωτική – αίσθηση. Μια αίσθηση, ένα βίωμα που τους άλλαξε σε ένα μεγάλο ή μικρό βαθμό, μια αίσθηση που δημιούργησε μια τομή, έτσι κι αλλιώς, τέτοιες στιγμές αποτελούν σημεία τομής στο συνεχές. Ένα ασυνεχές , μια τομή, που δεν αφήνει τοπολογικά κενά, με τις δυναμικές του πεδίου να το καμπυλώνουν.
Τοπολογικά αγκυλώματα, τοπολογικές διπλώσεις, που δεν στέκονται ανάχωμα στην κίνηση των δυναμικών, απεναντίας συχνότατα στέκονται εμπόδια στην αύξηση της εντροπίας, η εντροπία είναι η έννοια που μετριέται η αταξία, που στην μεγαλύτερο βαθμό, συχνότατα ισοδυναμεί με αποδιοργάνωση της ζωής , εμποδίζοντας την εξέλιξη.
Βέβαια οι δυναμικές που αναπτύσσονται και καμπυλώνουν τον  χρόνο, δημιουργώντας συνθήκες μιας πρόσκαιρης ρήξης, δημιουργώντας δηλαδή με άλλα λόγια μια πρόσκαιρη χαοτική κατάσταση, μπορεί και πάλι πρόσκαιρα να αυξάνουν την εντροπία, η τάξη όμως των τοπολογικών αγκυλωμάτων με την ενεργειακή βαρύτητα που περικλείουν μάλλον στέκονται εμπόδιο στην συνολική αύξηση της εντροπίας. Διαβάστε περισσότερα “το Μαντζάτο , το σπίτι Μας”