Αλλαγή «παραδείγματος»

το παρακάτω κείμενο είναι η συμβολή μου στο εξαιρετικά ενδιαφέρον 4 συνέδριο  του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

πηγή

Άρθρο Προσυνεδριακού Διαλόγου

Το ΝΑΡ και το ΝΑΡ για την κομμουνιστική Απελευθέρωση υπήρξε μια συνεπής, μάχιμη, πολιτική οργάνωση που Α) Κράτησε ζωντανό το κομμουνισμό ως «ιδέα», και αυτό δεν το θεωρώ αρνητικό, απεναντίας θα έλεγα, για την συγκυρία ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Β) Ήταν και παραμένει μια πολιτική συλλογικότητα που εμπνέεται από την λογική ενός επαναστατικού δημοκρατικού πλουραλισμού, σε κάποιες περιπτώσεις από ένα δημοκρατικό σχετικισμό, προσωπικά αυτό δεν το θεώρησα πότε κακό, και είναι ένας- ο κυριότερος λόγος- που εντάθηκα σε αυτή την πολιτική συλλογικότητα. Γ) Μια μάχιμη πολιτική συλλογικότητα που ερευνά τις διαδικασίες μιας κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης. Διαβάστε περισσότερα “Αλλαγή «παραδείγματος»”