Διαλεκτική: Από τον Ζήνωνα στον Μαρξ [ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ]

Το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στο Μπακίρι  

 «Ο αυτοεπιτελούμενος σκεπτικισμός και η «αληθινή φιλοσοφία» …είναι ως τα βάθη τους ένα»

   Χέγκελ: Φαινομενολογία του Νου(σ 106)

Αν ο σκεπτικισμός είναι το ένα πρόσωπο, τότε το άλλο πρόσωπο του φιλοσοφικού Ιανού  είναι ο δογματισμός. Αν ο πρώτος μας οδηγεί σε μια γενικευμένη σχετικοκρατία, δίχως αυτό να τείνει να είναι απαραίτητα αρνητικό το δεύτερο ο δογματισμός  μας οδηγεί σε κλειστά μοντέλα, μας οδηγεί στις κλειστές κοινωνίες, μας οδηγεί στο ολοκληρωτισμό.

Είναι αναγκαίο και δυνατό- κάτω από συγκεκριμένα πλαίσιο και συγκεκριμένες διαδικασίες- η υπέρβαση και του σκεπτικισμού και του δογματισμού, είναι  αναγκαίο και δυνατό- κάτω από συγκεκριμένα πλαίσιο και συγκεκριμένες διαδικασίες- το άνοιγμα προς μια ανοικτή κοινωνία.

Για να υπερβούμε και το ένα και το άλλο, είναι αναγκαία και δυνατή μια ρευστοποίηση, τόσο του σκεπτικισμού όσο και του δογματισμού , διάμεσου μιας προσδιορισμένης άρνησης, που θα ξεκινάει από τον σκεπτικισμό ως μια φιλοσοφική πρακτική που θα αποδομεί τον δογματισμό, και η αποδόμηση του δογματισμού οδηγεί στην κατάρρευση και του σκεπτικισμού.

Η παραπάνω κίνηση των αντιθέτων που ξεκινάει από την προσδιορισμένη άρνηση καλείται διαλεκτική και τείνει  να υπερβεί τα δίπολα των αντιθέτων σε μια νέα πιο πλούσια και περιεκτική ολότητα.

Σχηματικά:  από την άρνηση περνάμε στην άρνηση στην άρνηση, για να οδηγηθούμε στην προσδιορισμένη κατάφαση, στην ολότητα που το καθεαυτό και το διεαυτό, αφού αρνηθούν τις προηγούμενες υποστάσεις τους, οικοδομούν μια αυτοσυνειδησιακή «διεαυτή καθεαυτότητα», ως ενότητα υποκειμένου/ αντικείμενου.

Το όνομα διαλεκτική μας οδηγεί στο όνομα, στην παρουσία, στο φάντασμα του Χέγκελ, αυτού που κατηγορήθηκε από οπαδός ενός φιλοσοφικού αναρχισμού έως και οπαδός του Πρωσικού αυταρχισμού.

Διαβάστε περισσότερα “Διαλεκτική: Από τον Ζήνωνα στον Μαρξ [ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ]”