μικρές σκέψεις περί στρατηγικής

 

Φιλοσοφικά ας προσεγγίσουμε την παρακάτω προβληματική μέσα από ένα πνεύμα εξελικτισμού.  Όσο και αντιδραστικό κοινωνικό σύστημα,  και αν είναι ο καπιταλισμός, είναι πολύ καλύτερος από τα προηγούμενα κοινωνικά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα “μικρές σκέψεις περί στρατηγικής”