Ο ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1974-1990) ΩΣ “ΜΟΡΦΗ ΖΩΗΣ”: ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πρόκειται για την διπλωματική  εργασία του Δημήτριου Αργυρού  που υποστηρίχτηκε στις 25/9/2019

Ας σημειωθεί πως η συγγραφή της  διπλωματικής μου εκφράζει βαθύτατες φιλοσοφικές  πολιτικές και οντολογικές μου ανησυχίες, ανησυχίες  που συσχετίζεται με την προοπτική της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Και ταυτόχρονα όπως είχε εξελιχθεί η ιστορία στο ΦΠΨ Ιωαννίνων  με την απόπειρα της διαγραφής από το μεταπτυχιακό , ήταν μια έπρακτη απάντηση σε αυτούς που με ήθελαν εκτός…..

Στην παρούσα διπλωματική μου εργασία επιχειρώ να απαντήσω στα παρακάτω ερωτήματα:

Αν  η φιλοσοφία λειτουργεί ως θεραπευτική πρακτική και ασκείται στα πλαίσια των «μορφών ζωής», όπως θα ήθελε ο  Wittgenstein. Και ταυτόχρονα αν θεραπευτική πρακτική ασκεί η γνωσιοθεωρητική μέθοδος του Feyerabend και ειδικότερα η μέθοδος του δημοκρατικού σχετικισμού σε συνάρτηση με τον πλουραλιστικό αναρχισμό/ ντανταϊσμό του.

Αν λοιπόν τα  δυο παραπάνω  ισχύουν τότε πως η ενότητα του πρώτου και του δευτέρου εφαρμόστηκε ή επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί στις μορφές ζωής του ριζοσπαστισμού της μεταπολίτευσης;

Η απάντηση που εξ αρχής  δίνω είναι πως σε ένα βαθμό εφαρμόστηκε σε κάποιες οπτικές του ριζοσπαστισμού της μεταπολίτευσης.  Είτε μιλάμε για κάποιες πολιτικές μορφές ζωής, είτε κυρίως για μορφές ζωής που ρέπουν ή ζουν μια αντεργκράουντ , αντισυμβατική,  ζωή.

Και αν αυτό ισχύει και στο βαθμό που ισχύει , έχουμε μια εφαρμοσμένη- πρακτική-  ενότητα ή καλύτερα αλληλεπίδραση των αντιλήψεων, των οπτικών και των ιδεών του Wittgenstein και του  Feyerabend, επί του ριζοσπαστισμού της μεταπολίτευσης.

Η Εργασία μου κινείται σε 4 επίπεδα

  Σε ένα πρώτο επίπεδο αναλύει την έννοια των μορφών ζωής, του δημοκρατικού σχετικισμού, των ταξικών δυναμικών εντός των πεδίων και των «μορφών ζωής».

Σε ένα δεύτερο προσεγγίζει ιστορικά την μεταπολίτευση

Σε ένα τρίτο περιγράφει και αναλύει  την σχέση μεταξύ των «μορφών ζωής» και της «μορφής ζωής» του ριζοσπαστισμού

Σε ένα τέταρτο θέτει  σε αναστοχασμό  τις δογματικές ταυτότητες , τις διαδρομές των μη-ταυτοτήτων που συνιστούν μια δυνάμει θεραπευτική κριτική, όσο και τα παραδείγματα που συνιστούν μια θεραπευτική εικόνα.

Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω  από τα βάθη της καρδίας μου τους καθηγητές μου, τον Θανάση Σακελλαριάδη, Παναγιώτη Νούτσο και Κωνσταντίνο Ράντη καθώς και το φίλο μου  μεταδιδακτορικό ερευνητή Νίκο Τ. Σέργη.

μεταπολιτευτικός ριζοσπαστισμός

μεταπολιτευτικός ριζοσπαστισμός

Δημιουργός: Δημήτρης Αργυρός

ΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. ΑΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ . ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ . ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΟΠΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.

Αφήστε μια απάντηση