ΣυΜβΑν

http://der.pblogs.gr/2010/11/symban.html Πεθαίνοντας από βαρεμάρα, μες στην καταναλωτική αυναλίλα ..ξΑνΑσυναντήσαμε την φτώχια και δεν κατέουμε το κλειδί της  ΔρΑσΗς, της  αντίδρασης, της ΑπΟδΡαΣηΣ …; …; ΧΑλΑρΩσΑμΕ περιμένοντας το απρόσμενο που δεν έρχεται ποτές αν εμείς, εσείς, αυτοί κτλ ΑΝ δεν το τραβήξουν από τα μαλλιά, αν δεν οπλίσουν  ως καταφάσεις  τις …

Continue reading