για την καταστροφή της κεφαλαιοκρατικής κανονικότητας

Σίγουρα ο μεγάλος ασθενής δεν είναι η πολιτική εκπροσώπηση, δεν είναι τα κόμματα, ο μεγάλος ασθενής είναι το εργατικό κίνημα.

Συνέχεια ανάγνωσης για την καταστροφή της κεφαλαιοκρατικής κανονικότητας