Β. Κωστάκης, Χ. Γιωτίτσας {P2P Lab}- Το ομότιμο κίνημα, η 3D εκτύπωση και ένα συνεργατικό μέλλον

Βασίλης Κωστάκης, Χρήστος Γιωτίτσας {P2P Lab}- Εισήγηση στον Όμιλο Επαναστατικής Θεωρίας- Κέρκυρα 29/3/2014
Θέμα: Το ομότιμο κίνημα, η 3D εκτύπωση και ένα συνεργατικό μέλλον

http://www.omiloskerkiras.gr/
http://p2plab.gr/en/
http://www.omilos.tuc.gr/
https://www.facebook.com/omiloskerkiras
http://www.ilhs.tuc.gr/

Αφήστε μια απάντηση