Αρχείο ετικέτας οι δυναμικές της χειραφέτησης

Οι δυναμικές της χειραφέτησης στα “Τετράδια του Μαρξισμού”

           

Στο περιοδικό «Τετράδια του Μαρξισμού» στο πρώτο τεύχος ο καλός σ Μπάμπης Συριόπουλος, προχωρεί σε μια παρουσίαση του βιβλίου μου,  επισημαίνοντας:  «πως παρά τις  αντιρρήσεις που μπορεί να έχει κανείς σε διάφορες απόψεις που διατυπώνονται στο βιβλίο, τα ζητήματα που ανοίγονται και τα ερωτήματα που μπαίνουν συμβάλλουν στον προβληματισμό για τους στόχους και τους δρόμους ενός σύγχρονου απελευθερωτικού εγχειρήματος». Και αυτό από μόνο του ,περικλείει μεγάλη τιμή, για το έργο και τον συγγραφέα του βιβλίου. Στην κριτική του παρουσίαση ο σ Μπάμπης Συριόπουλος επισημαίνει 3 ζητήματα που θα επιχειρήσω να απαντήσω: Συνέχεια ανάγνωσης Οι δυναμικές της χειραφέτησης στα “Τετράδια του Μαρξισμού”

κομμουνιστής: Μαχητής, πλατωνικός αριστοκράτης ή ολοκληρωμένη ατομικότητα

Στην  πολιτεία του ο Πλάτωνας – περισσότερο ρεαλιστής- από πολλούς παλαιούς και  οπαδούς του, μίλησε για μια τρισυπόστατη ταξική κοινωνία, στην οποία ο καθένας θα πραγματώνει αυτό που είναι: ο Φιλόσοφος την ιδέα του, ο φύλακας τα δικά του καθήκοντα, και ο παραγωγός την παραγωγή του. Θα πραγματώνει αυτό που αργότερα ο Σπινόζα θα ονομάσει conatus, δηλαδή την δύναμη να εμμένουμε στο είναι μας.   Συνέχεια ανάγνωσης κομμουνιστής: Μαχητής, πλατωνικός αριστοκράτης ή ολοκληρωμένη ατομικότητα