ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γιατί η νέα τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα να πειραματιστούμε νέους τρόπους που θα προσεγγίζουμε τα πράγματα, μας δίνει την δυνατότητα για μια νέα εκφραση του πλούτου, νέα έκφραση του κομμμουνισμού, Ακολουθεί μια συνέντευξη του Richard Matthew Stallman. Ενός προγραμματιστή λογισμικού και ακτιβιστή πέρ της ελεύθερης διακίνησης του. Το 1983 …

Continue reading