Μαρξισμός- Αναρχισμός: Τόσο κοντά- τόσο μακριά

Διαβάζοντας αυτές τις μέρες το βιβλίο του Γιώργου Ρούση «Μαρξ- Μπακούνιν για το σοσιαλιστικό κράτος εκδ: Γκοβόστης, όσο και το «Αναρχισμός μια μαρξιστική κριτική του John Molyneux εκδ: μαρξιστικό βιβλιοπωλείο δεν μπορώ παρά να διακρίνω   κοινά σημεία ανάμεσα σε αυτά τα ρεύματα. Εννοώντας βέβαια  ως μαρξιστικό κομμουνισμό το ρεύμα που …

Continue reading