Αρχείο ετικέτας επιστημολογία

επιστημολογικό το ταξικό κριτήριο;

Στο  http://argiros.net/?p=7483 μίλησα για το επιστημολογικό ταξικό κριτήριο σε σχέση με τον ρεαλισμό και τον πραγματισμό. Αλλά θα μου πουν κάποιοι από πού και ως που επιστημολογικό το ταξικό κριτήριο ;   Ας δούμε τι εννοούμε με την λέξη επιστημολογικό. Η λέξη βγαίνει από την λέξη  επιστήμη, που με μια ευρεία έννοια του όρου σημαίνει την κατάκτηση μιας  καθολικής  γνώσης, βεβαιωμένης με λογικά επιχειρήματα.  Και προσωπικά μένω σε αυτή την άποψη που μας οδηγεί στην αποκάλυψη  μιας καθολικότητας και όχι μόνο στην αποκάλυψη της γνώσης των θετικών επιστημών ή μιας θετικιστικής επιστημολογίας. Συνέχεια ανάγνωσης επιστημολογικό το ταξικό κριτήριο;

το επιστημολογικό ταξικό κριτήριο

Είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές, όχι γιατί πιστεύουμε πως τίποτε δεν αλλάζει, αλλά γιατί τίποτε δεν μένει στάσιμο. Είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές  γιατί πιστεύουμε πως μπορούμε και θα αλλάξουμε την πραγματικότητα.  Και μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε την πραγματικότητα μόνο αν εισάγουμε το επιστημολογικό- εν τέλει- ταξικό κριτήριο.

Συνέχεια ανάγνωσης το επιστημολογικό ταξικό κριτήριο