Αρχείο ετικέτας κομμουνισμός ως οντολογία

σχόλιο για την επαναστατική σχέση κινήματος/ μετώπου/ κομμάτων

Την επανάσταση δεν την κάνει ένα κίνημα, ένα μέτωπο, πολύ λιγότερο δεν την κάνει ένα κόμμα ή μια επαναστατική οργάνωση, όσο αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι η  ύπαρξη ενός επαναστατικού κόμματος/ οργάνωσης, μετώπου και κινήματος στην αυτονομία τους και στην διαλεκτική και για αυτό το λόγο αντιφατική ενότητα τους. Η επανάσταση πραγματοποιείται όταν οι αντικειμενικές και οι επαναστατικές  συνθήκες πρόσκαιρα  συναντηθούν και μιλήσουν με την γλώσσα του μέλλοντος, με την γλώσσα των νέων αντιφατικών και αντιθετικών δυνατοτήτων που σήμερα είναι τεράστιες. Δηλαδή όταν συναντιούνται με τον άλλο κόσμο που κτίζεται μέσα στο παλαιό.    Συνέχεια ανάγνωσης σχόλιο για την επαναστατική σχέση κινήματος/ μετώπου/ κομμάτων

Ο κομμουνισμός ως τάση, κίνημα και νέα κοινωνία

Αλήθεια πως μπορούμε να δούμε και να συναντήσουμε το κομμουνισμό.  Και δεν μιλάω για τον κομμουνισμό ως μια άπιαστη ουτοπία ή για την δυστοπία του σοβιετικού μπλοκ. Ιδιαιτέρα η τελευταία είχε τόση σχέση με τον κομμουνισμό όσο σχέση έχει με τα ιδεώδη του χριστιανισμού η εκκλησία,  σε όλες τις εκδοχές.

Μιλάω για τον κομμουνισμό ως τάση ανατροπής και χειραφέτησης στο σήμερα. Τον κομμουνισμό ως ένα πραγματικό κίνημα που αίρει την καπιταλιστική πραγματικότητα. Και ως μια νέα- εντελώς καινούργια- μετακαπιταλιστική κοινωνική και οικονομική διάρθρωση της παγκόσμιας κοινωνίας, για ένα εντελώς νέο τρόπο παραγωγής, σκέψης, ζωής και ύπαρξης.

Για αυτό το λόγο προσεγγίζω το κομμουνισμό ως τρεις οντολογικές κατηγορίες που συναρθρώνονται χρονικά τόσο ως αυτόνομα πεδία αλλά και σε διαλεκτική αλληλοδιαπλοκή μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης Ο κομμουνισμός ως τάση, κίνημα και νέα κοινωνία

τα τρία πρόσωπα του κομμουνισμού….

Υπερασπίζω με σθένος πως το κομμουνιστικό πρόταγμα μπορούμε να το προσεγγίσουμε με τρία πρόσωπα,με τρεις αλληλο-διαπλεκόμενες οντολογικές  ποιοτικές κατηγορίες, που εκφράζονται στο βαθμό που εκφράζονται ή θα εκφραστούν ως τρεις ιστορικές διαδικασίες.

Καταρχήν ως τάση που απορρέει από την σημερινή καπιταλιστική ανάπτυξη. Τόσο με ένα αρνητικό πρόσημο μέσα από την κίνηση που σε μια εξεγερσιακή κατάσταση «αναλώνει» τον εμπορευματικό κόσμο, δίχως πάντα να οικοδομεί έναν άλλο. Αλλά και με ένα θετικό τρόπο μέσα από την οικοδόμηση, με μερικό και αντιφατικό τρόπο, διάκενα δομών της κοινωνίας των ελεύθερων συνεταιρισμένων παραγωγών. Χρησιμοποιώντας με ένα απελευθερωτικό- επαναστατικό τρόπο τα σύγχρονα μέσα παραγωγής και της νέας τεχνολογίας. Στην προοπτική της χειραφέτησης της γενικής διάνοιας από τους χρόνους της καπιταλιστικής αξιοποίησης.     Συνέχεια ανάγνωσης τα τρία πρόσωπα του κομμουνισμού….