Τα δυο προτάγματα και ο κομμουνισμός ως οντολογική συνθήκη

Η λύση πρέπει να βρεθεί τώρα, η απάντηση πρέπει να δοθεί τώρα και όχι σε μεταφυσικά και μεσσιανικά στο μέλλον. Άρα πρέπει η αριστερά να δράσει και δράσει άμεσα σε μια ενωτική αγωνιστική, ανατρεπτική και ταυτόχρονα ρεαλιστική κατεύθυνση. Για να μπορεί η τάση της χειραφέτησης να πάρει τα πάνω της …

Continue reading