η μουσουλμανική κληρονομιά των Ιωαννίνων που χάθηκε…

Σε τρία κείμενα στο διαδίκτυο: Μπαϊρακλή Τζαμί, Ο τεκές του Εβρενόζ Πασά, Το καημένο το Τζιαμί μας και μέσα από ένα ενδιαφέρον και σε κάποιες στιγμές “πολεμικό” διάλογο στο φατσοβιβλίο,  έγινε ολοφάνερη  μια άλλη εικόνα της ιστορίας των Ιωαννίνων, που την σχολίασα στο  Ο τεκές του Εβρενόζ Πασά.  Πρόκειται για μια εικόνα που τελείωσε οριστικά με την απελευθέρωση και …

Continue reading