Αρχείο ετικέτας Τ. Χολογούει

Από την αρνητική διαλεκτική στην αρνητική αυτονομία

Σε μια μικρή μπροσούρα, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Στάσει Εκπίπτοντες»,  με τίτλο: «Γιατί ο Αντόρνο»,  ο J. Holloway ασχολείται   με την αρνητική διαλεκτική που οδηγεί στην αρνητική αυτονομία. Ο J. Holloway εκκινώντας από την αρνητική διαλεκτική του Αντόρνο- που θεμελιωδώς διαφοροποιείται από την  χεγκελιανή διαλεκτική που η άρνηση οδηγεί στην άρνηση της άρνησης και ύστερα στην υπέρβαση- παίρνει αποστάσεις από τον υλισμό του μεταδομισμού, τον οποίο ακολουθούν οι μετααυτόνομοι, όπως ο Νέγκρι. Συνέχεια ανάγνωσης Από την αρνητική διαλεκτική στην αρνητική αυτονομία