Ένας για όλους και όλοι για έναν

τολμήστε κύριοι Λοβέρδοι 

Νομίζω πως θα συμφωνήσω με το Λοβέρδο. Η εκπαίδευση και η παιδεία -ως τα μέγιστα των λειτουργημάτων- θα πρέπει να διέπονται από ένα πνεύμα αλτρουισμού  και βεβαίως, βεβαίως του εθελοντισμού. Το ίδιο ισχύει και για την υγεία και για τον αθλητισμό αλλά και για την κοινωνική πρόνοια.  Διαβάστε περισσότερα “Ένας για όλους και όλοι για έναν”