Όταν “Ό,τι δε με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό”.

Ας αναφερθούμε λιγάκι στο μεγαλύτερων των αρνητών, των καταφατικών αρνητών, ας αναφερθούμε στο Νίτσε. Αυτός που είναι ο ερωτικότερος και πλέον ανατρεπτικός των φιλοσοφικών μυαλών που γέννησε η ανθρώπινη εξελικτική διάνοια, που γέννησε η ιστορική μορφοποιημένη  εμφάνιση του απολύτου πνεύματος, όπως περίπου θα έλεγε ο Χέγκελ. Διαβάστε περισσότερα “Όταν “Ό,τι δε με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό”.”