Δύο διαλέξεις ευρωπαϊκής ιστορίας

Δύο διαλέξεις ευρωπαϊκής ιστορίας στον Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Ιερά Εξέταση με ομιλήτρια την Jacqueline Guiral-Hadziiossif και Γαλλική Επανάσταση με ομιλητή τον Χρήστο Χατζηιωσήφ

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2015, η ιστορικός Jacqueline Guiral-Hadziiossif (Université Paris-Nanterre), θα δώσει διάλεξη με θέμα “Η Ιερά Εξέταση: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις”

Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας Χρήστος Χατζηιωσήφ (Πανεπιστήμιο Κρήτης/Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ), θα δώσει διάλεξη με θέμα: “Ιστοριογραφία της Γαλλικής Επανάστασης”

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται, στις 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων (κτίριο Φιλοσοφικής, α΄ όροφος). Οργανώνονται από τον Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Λαογραφία».