μεταεκλογικές φιλοσοφικές απόρροιες

Η χαρά είναι ενέργεια της δύναμης του σώματος,  έλεγε ο Σπινόζα και η λύπη της αδυναμίας του.  Το  χαρούμενο σώμα είναι πιο δυνατό απέναντι στο φόβο, το πάσης φύσεως φόβο, είτε τον φόβο του θανάτου, είτε τον φόβο που προκαλεί η ισχύ της εξουσίας των ισχυρών. Κατά συνέπεια από την μία εξουσία της δύναμης, η οντολογική χαρούμενη δύναμη του σώματος των πολλών, και από την εξουσία της ισχύς της εξουσίας των οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Διαβάστε περισσότερα “μεταεκλογικές φιλοσοφικές απόρροιες”

είναι εύκολο να αλλάξουμε τον κόσμο;;

Έχουμε ελευθερία βούλησης;  Έχουμε ελευθερία να αποφασίζουμε ανεξάρτητα από τις εξωτερικές παραμέτρους με βάση το λόγο και τις επιθυμίες;;  Ή εν τέλει επικαθοριζόμαστε από τον τρόπο που ζούμε, που παράγουμε, από την κοινωνική και πολιτική διάρθρωση, από τις δομές, τα habitus, από τα ταξικά, έμφυλα δεδομένα;; Διαβάστε περισσότερα “είναι εύκολο να αλλάξουμε τον κόσμο;;”