Πε. Ιαν 20th, 2022

Ετικέτα: 3ο Πανελληνιο συνέδριο πολιτικής φιλοσοφίας

Το ερώτημα της επανοηματοδότησης μιας «καθεαυτής» και «διεαυτής» υποκειμενικότητας

Η ομιλία μου στο 3ο πανελλήνιο συνέδριο πολιτικής φιλοσοφίας Το ερώτημα της επανοηματοδότησης μιας “καθεαυτής” και “διεαυτής” υποκειμενικότητας. Στο προεδρείο…